POSEBNI PRAVILNIK / REGULATIONS

POSEBNI PRAVILNIK ⇨ HRV VERZIJA DOWNLOAD

REGULATIONS ⇨ ENG VERSION DOWNLOAD

25.05.2017. ,do 24:00h, zadnji rok za prijave.

May 25th 2017 ,till 24:00h, last day for entry.