Poziv za elektronsku sjednicu skupštine

Upravni odbor Auto kluba “INA Delta” Zagreb (Klub), sukladno članku 26. Statuta, na sjednici održanoj elektronskim putem od 4. do 10. travnja 2020.g., sukladno činjenici o objavljenoj svjetskoj pandemiji korona virusom (COVID-19) i temeljem toga donijetim mjerama socijalnog distanciranja, donio je odluku o sazvu

IZBORNE SKUPŠTINE AUTO KLUBA „INA DELTA“ ZAGREB

koja će se održati elektronskim izjašnjavanjem članova od 27. 11. do 04. 12. 2020. godine sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:
1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
2. Dopuna Poslovnika o radu Skupštine
3. Utvrđivanje kvoruma
4. Usvajanje izvješća o aktivnostima i poslovanju za 2020. godinu:
4.1. Izvješće o radu
4.2. Informacija o financijskom poslovanju kluba tijekom 2020. godinu
5. Razriješnica Upravnom odbor, Nadzornom odboru i Sudu časti
6. Izbor
6.1. Upravnog odbora
6.1. Predsjednik i dva popredsjednika
6.3. Nadzornog odbora
6.4. Suda časti

Primanje poziva i pravo glasa na sjednici Skupštine imaju fizičke osobe koje su status člana ostvarile plaćanjem klupske članarine do 20. studenog 2020. godine.
Kvorum Skupštine čini polovica +1 glas članova koji će se elektronskim putem e-maila uključiti u rad Skupštine i glasati o predloženim zaključcima.
Očekujemo vaš odaziv i očitovanje prema predloženom dokumentima, te izboru organa kluba za razdoblje 2020 – 2024. godine.
U obzir će biti uzeti svi glasački listovi pristigli na mailove: ured@akinadelta.hr, mato.sebalj@ak-inadelta.hr, info@z-a-s.hr. Najkasnije do 04. 12. 2020. godine do 24:00 sata.

POTPREDSJEDNIK
Auto kluba INA Delta Zagreb
Mato Šebalj v.r.