Zima je blizu

2. Vožnja – veterani 50+
Prvenstvo kluba 2019 pod nazivom “Zima je blizu”

AK INA Delta – Sekcija Veterana, 10000 Zagreb, uz tehničku podršku sudaca AK INA Delta
Zagreb, organizira 2 – ocjensko spretnosnu vožnju za veterane 50+ i prvenstvo kluba.
Prema dodatku A-07 HAKS za ocjensko spretnosne vožnje i ovog Posebnog pravilnika.